• Contracten

 • Kenmerken

  broken image

  Het is van belang om afspraken goed op schrift te zetten. Het op laten stellen van een goed contract is daarom belangrijk. Het is erg belangrijk om een contract te laten opstellen met daarin heldere juridische afspraken. Dit voorkomt nare verassingen. Ook kun je met de overeenkomst aantonen wat er is afgesproken als er onverhoopt toch ruzie is ontstaan.

   

  In Nederland kennen we iets dat contractsvrijheid heet. Contractsvrijheid betekent dat je zelf mag beslissen welke afspraken je maakt en met wie je dat doet. Dat is prettig, maar af en toe moet je wel weten wat je doet. Voor veel soorten contracten zijn namelijk toch wettelijke regels bepaald. De wet ken veel uitzonderingen. Die moet je maar net weten. Weet je niet alle eisen, dan kan je per ongeluk een arbeidsovereenkomst opstellen in plaats van een freelance overeenkomst.

   

  In een goede overeenkomst wordt er gekeken naar toekomstige situaties en voldoet hij aan alle geldende regels. Voor jouw juridische positie, maar ook voor jouw onderhandelingspositie, is het erg belangrijk dat het contract correct is opgesteld. Je weet maar nooit welke omstandigheden wijzigen of dat er onenigheid ontstaat. Je hebt in een goede overeenkomst immers afspraken gemaakt wat je rechten en plichten zijn in zo een situatie.

   

  Op het moment dat er grotere belangen gaan spelen, dan is het wijs om het opstellen van een contract door een specialist te laten doen. Een overeenkomst opstellen laat je in dat geval over aan een juridisch expert. Iemand die ervaring en kennis heeft van de verschillende regels.

  broken image

  De wettelijke basis van de overeenkomst

  Als er een aanbod is gedaan en deze is aanvaard, dan is er een contract tot stand gekomen. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Hoewel een mondelinge overeenkomst ook gewoon een contract is, wordt het niet aangeraden om een contract mondeling aan te gaan. Het probleem met mondelinge contracten is dat het vaak moeilijk is om achteraf nog aan te tonen wat er is afgesproken en hoe die afspraken zijn bedoeld.

   

  In de wet zijn voor veel soorten contracten bepalingen opgenomen waaraan moet worden voldaan voordat je van een rechtsgeldige overeenkomst kunt spreken. Een deel van deze regels zijn bedoeld voor de situatie dat de partijen daar niets over hebben afgesproken. Als het ware vullen de regels de gaten in het contract op. Ook mag je van sommige bepalingen niet afwijken. De regels zijn dan dwingend voorgeschreven. Als voorbeeld hiervan is het wettelijk minimumloon.

  broken image

  Waar moet je op letten bij het opstellen van een contract?

  - Een bepaling mag niet op meerdere manieren worden uitgelegd
  - Wees zo expliciet mogelijk
  - Weet wat je wilt afspreken en waarom
  - Alle situaties zijn anders